Interactie tussen trainer en kind nader bekeken

Projecten

Interactie tussen trainer en kind nader bekeken

Trainers en coaches hebben veel invloed op het gedrag, de zelfwaardering en het sportplezier van jonge sporters. Denk aan hun manier van coachen, het geven van complimenten of juist door de manier waarop zij omgaan met ongewenst gedrag. In opdracht van ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is daarom onderzoek gedaan naar de interactie tussen trainers, coaches en jeugdsporters.


interactie tussen trainer en kind

Leuk zo’n ‘veilig sportklimaat’, maar hoe kan een trainer of coach van jonge sporters nou bijdragen aan het creëren van zo’n klimaat? En wat zijn daarbij de succesfactoren? Dat was de centrale vraag van het onderzoek dat door Kennispraktijk is uitgevoerd, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, Fontys Hogescholen en Windesheim.

Om deze vraag te beantwoorden werden er gesprekken met experts gevoerd, en bezochten de onderzoekers 37 trainers en coaches van verschillende sporten verspreid over 24 verenigingen.

Wie hebben meegewerkt?

Johan Steenbergen

Johan Steenbergen

Organisatieontwikkeling, Procesbegeleiding, Training/coaching

Telefoon: 06 23 22 91 15
E-mail: j.steenbergen@kennispraktijk.nl

  • Download dit project van Kennispraktijk

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.