Home | Onderzoek | Advies | Training | Over Kennispraktijk | Contact
Buurtsportcoaches
Kennispraktijk is sinds de aftrap van de Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur actief betrokken op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. 

Zowel op het gebied van onderzoek, advies, training als ontwikkeling hebben we veel ervaring. Ook bij de verbreding van de 'oude' impuls naar Brede Impuls Combinatiefuncties zijn we betrokken met onder andere 0-metingen, haalbaarheidsonderzoeken, bijscholen van functionarissen etc. 


Onderzoek
  • 0-meting buurtsportcoaches nu om later effect te kunnen bepalen
  • Combimonitor; kort vragenlijst om snel, eenvoudig en relatief goedkoop zicht te krijgen op het functioneren van combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches
  • Lokale monitor;  combinatie van onderzoeksmethoden, waarbij een koppeling van verschillende soorten gegevens wordt gemaakt: cijfermatige en verhalende info; bestaande en nieuwe info; feiten en ervaringen; doelen, activiteiten en opbrengsten. 
Advies

Deze tijd is voor veel gemeenten een uitdagende periode. Er moet worden bepaald hoe de ambities wat betreft buurtsportcoaches financieel en organisatorisch ingevuld worden. Het is lang niet altijd vanzelfsprekend dat de vastgelegde ambities kunnen worden waargemaakt. In bijvoorbeeld Den Haag en Roermond adviseerde Kennispraktijk over de inzet van buurtsportcoaches. De lokale beleidskaders en een heldere visie op sport vormen daarbij het uitgangspunt. Daarnaast wordt de koppeling gelegd met de bestaande inzet van combinatiefunctionarissen. Ondanks de vele overeenkomsten wordt veelal gekozen om buurtsportcoaches de komende jaren anders in te zetten; vraaggericht i.p.v. aanbodgericht, buurtaanpak i.p.v. schoolaanpak, verbindend i.p.v. uitvoerend.

Training
 Disclaimer Kennispraktijk © 2007
  Nieuws
  Buurtsportcoaches
  Partners