Home | Onderzoek | Advies | Training | Over Kennispraktijk | Contact
Partners van Kennispraktijk

Kennispraktijk wisselt met verschillende partners voortdurend kennis en ervaring uit over sport en bewegen in verschillende contexten. Hierdoor ontstaan mooie samenwerkingsverbanden en vernieuwende en innovatieve producten en diensten. Partners van Kennispraktijk zijn:

NOC*NSF
NOC*NSF is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 27.000 verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters. In samenwerking met NOC*NSF werkt Kennispraktijk aan thema's als de Ondernemende Maatschappelijk Verantwoorde Sportvereniging (in het kader van het Olympisch Plan 2028) en Sportonderzoek in Nederland.

Kijk voor meer informatie over NOC*NSF op: www.nocnsf.nl

W.J.H. Mulier Instituut
Het Mulier Instituut is een centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek. Kennispraktijk en Mulier Instituut werken op verschillende thema's samen. Zo hebben we gezamenlijk in kaart gebracht hoe sportonderzoek in Nederland is georganiseerd en gecategoriseerd. Daarnaast hebben we een opzet gemaakt om lokaal onderzoek uit te voeren naar de voortgang en opbrengsten van aangestelde combinatiefunctionarissen. Tot slot wordt samengewerkt op het thema Sportiviteit & Respect.

Kijk voor meer informatie over Mulier Instituut op: www.mulierinstituut.nl

Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB)
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is het landelijke kennis en innovatie instituut dat aanzet tot sport en bewegen om participatie, leefbaarheid en gezondheid te bevorderen. NISB concentreert zich daarbij op doelgroepen die niet of weinig bewegen. Kennispraktijk en NISB wisselen kennis uit over sport en bewegen in uiteenlopende contexten. Daarnaast ondersteunt Kennispraktijk NISB bij de implementatie van de Beweegkuur.

Kijk voor meer informatie over NISB op: www.nisb.nl

Consult Actief
Consult Actief is een adviesbureau binnen het brede werkveld van sport en bewegen.
 
Consult Actief werkt aan een vitale samenleving door de inzet van sport en bewegen. Gezonde mensen in een leefbare omgeving die kunnen meedoen, daar gaan wij voor. Maatwerk, samenwerking, duurzaamheid en praktisch toepassen van kennis en ervaring staan centraal in onze aanpak. Met én voor professionals, lokaal aan de slag om de kracht van sport en bewegen te verzilveren voor meer vitaliteit.

Kijk voor meer informatie over Consult Actief op: www.consultactief.nl

Sportservice Flevoland
Sportservice Flevoland (SSF) is de uitvoeringsorganisatie en het kenniscentrum van het provinciale sport en beweeg beleid. Het team van specialisten is dagelijks bezig om de ambitie te realiseren de sportiefste provincie van Nederland te worden. SSF geven o.a. uitvoer aan een groot aantal projecten waarmee zij de inwoners van Flevoland in beweging brengt en een gezonde levensstijl in het algemeen bevordert.  Kennispraktijk doet voor SSF onderzoek naar beleid op het gebied van kernsporten en aangepast sporten.

Kijk voor meer informatie op: www.sportflevo.nl

Nijha BV
Nijha is producent en leverancier van sporttoestellen, speeltoestellen en sport- en spelmaterialen. Nijha ondersteunt klanten van advies en ontwerp tot de complete inrichting van sportaccommodaties en speelplekken. Kennispraktijk en Nijha doen onderzoek naar ouderen en bewegen en de rol van de FIT+ toestellen hierin. Voor de toekomst willen Kennispraktijk en Nijha vaker gezamenlijk optrekken bij onderzoek naar beweegvriendelijke omgevingen.

Kijk voor meer informatie over Nijha BV op: www.nijha.nl

ICSadviseurs

ICSadviseurs is een landelijk opererend adviesbureau dat z’n oorsprong heeft in de onderwijshuisvesting. Niet alleen onderwijs maar ook welzijn, sport, cultuur en zorg behoren tot hun brede multidisciplinaire aanpak. Met ICSadviseurs voert Kennispraktijk opdrachten uit gericht op ruimtelijke ordening, multifunctionele sportaccommodaties en integrale visieontwikkeling op sport en bewegen.

Kijk voor meer informatie over ICSadviseurs op: www.icsadviseurs.nl

Calo, Hogeschool Windesheim
De Calo in Zwolle is een opleidingsinstituut die studenten opleidt tot leraar Lichamelijke Opvoeding, Psychomotorische therapeut of Sportmanager. Samen met de Calo ontwikkelt Kennispraktijk vernieuwend sportaanbod voor verschillende doelgroepen. Daarnaast wisselen we kennis uit over curriculumontwikkeling en onderwijskwaliteit.

Kijk voor meer informatie over de Calo op: www.windesheim.nl

Bas van der Goor Foundation
De missie van de Bas van der Goor Foundation is het verhogen van de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes door sport. Kennispraktijk voert voor de Bas van der Goor onderzoek uit naar de invloed van hun sportkampen op het leven van de deelnemers.

Kijk voor meer informatie over de Bas van der Goor Foundation op: www.bvdgf.org

Gelderse Sport Federatie (GSF)
De Gelderse Sport Federatie is de organisatie in Gelderland voor overheden, sportverenigingen, scholen, bedrijven en andere organisaties. In samenwerking met andere organisaties brengt de GSF alle mensen in Gelderland in beweging. Kennispraktijk en de GSF werken samen om sportverenigingen in Gelderland te ondersteunen in hun ontwikkeling tot professionele, ondernemende, maatschappelijk betrokken sportvereniging.

Kijk voor meer informatie over de GSF op: www.geldersesportfederatie.nl
 Disclaimer Kennispraktijk © 2007
  Nieuws
  Buurtsportcoaches
  Partners