Home | Onderzoek | Advies | Training | Over Kennispraktijk | Contact
Dubbel Doel
Voetbal en loopbaanbegeleiding bij vmbo-scholieren

“Scoren met de combinatie voetbal en loopbaanbegeleiding”: dat is wat Dubbel Doel beoogt. Voor veel jongeren in achterstandswijken vormt voetbal de spil in hun leven. Voetbal kan echter ook bijdragen aan het ontwikkelen van minder probleemgedrag en meer succes op het vlak van onderwijs en werk. Door middel van de combinatie voetbal en loopbaanbegeleiding laat Dubbel Doel jongeren bewuster aandacht besteden aan school en hun persoonlijke toekomst.

dubbeldoel.jpg In het project Dubbel Doel neemt een groep van twintig vmbo-leerlingen van Scholingsboulevard Enschede wekelijks deel aan een 2,5 uur durend programma van loopbaanbegeleiding en voetbaltraining. Binnen de loopbaanbegeleiding komen allerlei onderwerpen aan bod die de scholieren helpen met het creëren van een goede loopbaan. Zo worden, in de vorm van voorlichtingen en workshops, onderwerpen als een vervolgopleiding, toekomstig beroep, solliciteren, lenen en schuld, voeding en gedrag, discriminatie, en verkeer, veiligheid & gedrag behandeld.

Dubbel Doel is een samenwerkingsverband tussen Scholingsboulevard Enschede, Sportclub Enschede en Gemeente Enschede, onder begeleiding van Kennispraktijk. Maatschappelijk betrokken organisaties uit Enschede die het project ondersteunen zijn onder meer Rijschool Brookhuis, Kiwi Personeelsdiensten, In Balans Voedingsadvies, Scheidsrechtersvereniging Enschede en omstreken, Rabobank Enschede-Haaksbergen en Politie Twente.

dubbel_doel_1.jpgHet project Dubbel Doel is een deelproject van ‘Sportieve Aanval op Uitval’, een project van Scholingsboulevard Enschede om vroegtijdig schoolverlaten onder vmbo-scholieren tegen te gaan. Door de inzet van sport vergroot Dubbel Doel de onderwijskansen en loopbaan-mogelijkheden van de deelnemende leerlingen. Met voetbal als aangrijpingspunt kan worden gewerkt aan meer betrokkenheid van jongeren richting gezin, wijk, school en uiteindelijk werk.


Dubbel Doel is in het najaar van 2008 gestart met een eerste groep deelnemers, waarvoor het programma tot mei 2009 zal duren. In die tijd worden de projectopzet en beoogde doelen nauwkeurig gevolgd door Kennispraktijk. Zo wordt aan het einde van het schooljaar antwoord gegeven op de vraag welke (positieve) effecten deelname aan Dubbel Doel bewerkstelligd heeft en hoe dit werkt.

dubbel_doel.jpg In het schooljaar 2009/ 2010 wordt een uitrol van de methodiek van Dubbel Doel op grotere schaal beoogd. Het opstarten van een meidengroep en een verbreding van het sportaanbod naar andere aantrekkelijke sporttakken, zoals basketbal of vecht- en verdedigingssporten, behoren tot de mogelijkheden. Bovendien is het mogelijk om het loopbaanbegeleidingsaanbod van eenmaal per week naar meermalen per week te verrijken. Tot slot kunnen vanuit de loopbaanbegeleiding tevens coachingstrajecten voor jongeren op te starten richting werk. Zo zou Sportclub Enschede samen met Scholingsboulevard Enschede een stage-/leerbedrijf kunnen oprichten.

Hoewel de precieze effecten op de ontwikkelingskansen van jongeren nog bepaald moet worden, is het enthousiasme en plezier van de leerlingen, begeleiders en partners in Dubbel Doel aanstekelijk. De voorlopige conclusie is dan ook dat in dé sportgemeente van Nederland dubbel wordt gescoord met de combinatie voetbal en loopbaanbegeleiding.
 


Disclaimer Kennispraktijk © 2007
  Nieuws
  Buurtsportcoaches
  Partners