Home | Onderzoek | Advies | Training | Over Kennispraktijk | Contact
SportMpower

SportMpower is een naschools project dat sport en loopbaantraining voor jongeren combineert. Het project is gericht op 3e- en 4ejaars vmbo-leerlingen met een verhoogd risico op voortijdig schoolverlaten. Doel van SportMpower is het vergroten van de onderwijskansen van de leerlingen en het stimuleren van de loopbaanmogelijkheden (en daarmee het verminderen van schooluitval).

smp_01.jpgHet ‘empoweren’ van jongeren door middel van sport staat centraal. Een aantrekkelijk sportaanbod, zoals voetbal, kickboksen en breakdance, fungeert als ‘trigger’ voor het volgen van loopbaantrainingen. Dit aantrekkelijke sportaanbod, in ruil voor het verplicht volgen van de loopbaantrainingen, trekt deze jongeren die anders moeilijk te bereiken zijn, over de streep om bewuster aandacht te besteden aan school en hun persoonlijke toekomst. De sportactiviteit bevordert de gezondheid en verbindt de jongeren aan de sport, maar heeft ook als doel te werken aan onder meer normen en waarden, samenwerking, respect, doorzettingsvermogen, emotieregulatie en communicatieve vaardigheden. De inzet van sport kan daarnaast bijdragen aan de zelfwaardering, weerbaarheid en het zelfvertrouwen van jongeren. In de workshops komen onderwerpen aan bod als loopbaanoriëntatie; solliciteren; geld, lenen & schuld(voorkoming); voeding & gedrag; alcohol-, drugs- & gokverslaving; groepsdruk & provocatie; seksualiteit; en criminaliteit, wapens & geweld besproken. Bedrijven en particuliere instellingen verzorgen deze workshops. Wat voor de jongeren extra motiverend werkt is dat het project plaatsvindt binnen een zeer aantrekkelijke setting, zoals bij betaald voetbalorganisatie VVV-Venlo. Deelnemers volgen de workshops van SportMpower in de business lounge van VVV-Venlo en krijgen voetbaltraining op het trainingscomplex en door trainers van VVV-Venlo.

Behaalde resultaten
smp_02.jpgIn het schooljaar 2008-2009 is SportMpower gestart met het project Dubbel Doel in Enschede (Scholingsboulevard Enschede en vv Rigtersbleek). Door Kennispraktijk is doorlopend onderzoek aan het project gekoppeld om te bepalen wat de effecten van het project op de deelnemers zijn. In de schooljaren 2008-2010 werden bij de jongeren verbeteringen geconstateerd op onder meer de meetgebieden gezondheid, zelfvertrouwen, leertaakgerichtheid, actieve en gezonde leefstijl, gedrag, sociale relaties, motivatie voor school, en vertrouwen in de toekomst. Ook de schoolresultaten waren positief en geen enkele deelnemer viel voortijdig uit van school.

Inmiddels implementeert Kennispraktijk het project onder de naam SportMpower op diverse plekken in Nederland, waaronder Nijmegen (Montessori College), Venlo (Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken) en Enschede (Scholingsboulevard Enschede). Ieder project wordt afgestemd op de specifieke school- en sportsituatie. In september zal SportMpower op nog minimaal twee plaatsen van start gaan. Hiervoor is Kennispraktijk nog op zoek naar geïnteresseerde scholen, gemeenten en sportverenigingen. Geïnteresseerde organisaties kunnen contact opnemen met Elise van Casteren.

Effectonderzoek 2010 - 2012
Kennispraktijk heeft in juli 2010 een subsidie ontvangen vanuit het programma ‘Effectiviteit Interventies’ (NISB, TNO en Mulier Instituut). Vanuit deze subsidie zal Kennispraktijk in de periode november 2010 tot en met juli 2012 uitvoerig effectonderzoek uit gaan voeren onder vier á vijf SportMpower-projecten in Nederland. Daarbij wordt samengewerkt met het W.J.H. Mulier Instituut en de Radboud Universiteit Nijmegen. Er wordt gemeten op onderdelen als fysieke gezondheid, zelfvertrouwen, leertaakgerichtheid, sociale relaties, motivatie voor school en schoolresultaten. Het gaat daarbij niet zozeer om te bepalen óf SportMpower werkt, maar vooral om een nadere beschrijving van wát werkt, voor welke doelgroepen en binnen welke context.
 


Disclaimer Kennispraktijk © 2007
  Nieuws
  Buurtsportcoaches
  Partners