Home | Onderzoek | Advies | Training | Over Kennispraktijk | Contact
SportMpower beloond door Platform Sport, Bewegen en Onderwijs!

SportMpower is door het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs beloond door middel van toekenning van de subsidie ‘Effectiviteit Interventies’! Vanuit deze subsidie, welke is toegekend na beoordeling van NISB, TNO en Mulier Instituut gaat Kennispraktijk uitvoerig effectonderzoek uitvoeren naar het concept SportMpower (2010-2012).

Binnen SportMpower staat het ‘empoweren’ van jongeren door middel van sport centraal. Een aantrekkelijk sportaanbod – bijv. voetbal, kickboksen of breakdance – vormt de ‘trigger’ voor het volgen van loopbaantrainingen. In deze loopbaantrainingen komen onderwerpen als solliciteren, geld & schuld(voorkoming), verslaving, voeding & gedrag, en motivatie & ambitie op een interactieve wijze aan bod.

Door middel van SportMpower worden jongeren die normaal moeilijk te bereiken zijn over de streep getrokken om bewuster aandacht te besteden aan school en hun persoonlijke toekomst, waardoor voortijdig schoolverlaten kan worden voorkomen. Bovendien legt SportMpower de basis voor een gezonde leefstijl van de deelnemende jongeren. SportMpower is in 2008-2009 van start gegaan met het project Dubbel Doel te Enschede, en werd in 2009-2010 met ondersteuning van Kennispraktijk uitgebreid naar meerdere doelgroepen en sportactiviteiten.

In 2010-2011 zal SportMpower op meerdere vmbo- en mbo-scholen in Nederland worden uitgezet, en zal met behulp van de subsidie ‘Effectiviteit Interventies’ uitvoerig effectonderzoek worden uitgevoerd. De centrale onderzoeksvraag daarbij is: “In hoeverre heeft SportMpower effect op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en op het beweeggedrag van kwetsbare jongeren in Nederland, en onder welke omstandigheden treden eventuele effecten op?”. Er wordt gemeten op onderdelen als fysieke gezondheid, zelfvertrouwen, concentratie in de klas, leertaakgerichtheid, sociale relaties, motivatie voor school en schoolresultaten. Het gaat daarbij niet zozeer om te bepalen óf SportMpower werkt, maar vooral om een nadere beschrijving van wát werkt, voor welke doelgroepen en binnen welke context. De scholen waarop SportMpower zal worden uitgezet en onderzocht zijn nog niet definitief geselecteerd, dus geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen met:

Elise van Casteren, MSc.,
E: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
T: 024-3295781

 


Disclaimer Kennispraktijk © 2007
  Nieuws
  Buurtsportcoaches
  Partners