Home | Onderzoek | Advies | Training | Over Kennispraktijk | Contact
Onderzoek

Steeds vaker wordt gevraagd om gedegen nulmetingen, vervolgmetingen en evaluaties. Kennispraktijk richt zich dan ook op het uitvoeren van toegepast onderzoek. Op basis van de resultaten kan vervolgens gericht beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. Ons scala aan onderzoeksmethoden omvat onder andere beleidsevaluaties, sportparticipatieonderzoeken, evaluatieonderzoeken en effectmetingen.


Sportparticipatieonderzoek

 • Onderzoek naar het sport- en beweeggedrag van inwoners in gemeenten

Monitoring en evaluatie

 • Monitoring combinatiefuncties
 • 0-meting buurtsportcoaches
 • Lokale verenigingsmonitor
 • Vitaliteitsonderzoek sportverenigingen
 • Doelmatigheidsonderzoek sportbeleid
 • Evaluatie sportbeleid

Haalbaarheidsonderzoek

 • Haalbaarheidsonderzoek buurtsportcoaches

Effectonderzoek

 • Onderzoek naar de effecten van de inzet van vakleerkrachten op de motorische ontwikkeling en fysieke activiteit van kinderen
 • Onderzoek naar de effecten van sport- en cultuuractiviteiten op de ontwikkeling van sociale competenties bij (V)MBO leerlingen
 • Onderzoek naar succes- en faalfactoren van de wijze waarop trainers/coaches een ontwikkelingsgericht jeugdsportklimaat realiseren.
 


Disclaimer Kennispraktijk © 2007
  Nieuws
  Buurtsportcoaches
  Partners