Nieuws

Start verkenningstraject buurtsportcoaches in Weesp

Buurtsportcoaches in Weesp plaatsnaambord gemeente

Verkenningstraject Buurtsportcoaches in Weesp

De gemeente Weesp gaat buurtsportcoaches aanstellen. Ze heeft Kennispraktijk gevraagd een verkenningstraject uit te voeren naar de inzet van buurtsportcoaches in Weesp.

Het verkenningstraject heeft twee doelen:

  1. wensen, behoeften en initiatieven van gemeente en betrokken organisaties te verkennen,
  2. totstandkoming van initiatieven en projecten stimuleren.

Betrokkenheid lokale partijen

De gemeente wil een programma opzetten bestaande uit verschillende projecten. Lokale partijen zullen een belangrijk aandeel hebben in de totstandkoming hiervan. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • sportverenigingen,
  • onderwijsinstellingen,
  • zorginstellingen,
  • en welzijnsinstellingen.

Wil je meer weten over dit verkenningstraject? Vraag het aan Eralt.

 

 

Wat zijn Buurtsportcoaches? –  bron: www.sportindebuurt.nl

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.