Kwartiermaken: organiseren van iets nieuws

Projecten

Kennispraktijk wordt regelmatig gevraagd om de rol van kwartiermaker in te vullen

Johan en Eralt hebben opdrachten uitgevoerd voor onder andere de provincie Flevoland, Kenniscentrum Sport, MBO College Almere Poort en de gemeente Harderwijk. Telkens was de vraag om te verkennen in hoeverre er behoefte bestond aan iets nieuws en welke kansen er waren om dit te implementeren. Voor de provincie Flevoland is een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een Sport & Leisurelab. Kenniscentrum Sport stelde de vraag om een onderzoek uit te voeren naar het begrip Physical Literacy (zie artikel SKXL) en de kansen om een platform op te zetten. Voor MBO College Almere Poort zijn nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet en de gemeente Harderwijk heeft Kennispraktijk gevraagd het proces te begeleiden om te komen tot een herpositionering van de buurtsportcoaches.

Kennispraktijk heeft veel ervaring in het begeleiden deze processen en weet bijvoorbeeld hoe te denken en handelen op strategisch, tactisch en operationeel/uitvoerend niveau. Wilt u meer weten over onze rol als kwartiermakers. Neem gerust contact op met Johan of Eralt.

Johan Steenbergen

Johan Steenbergen

Organisatieontwikkeling, Procesbegeleiding, Training/coaching

Telefoon: 06 23 22 91 15
E-mail: j.steenbergen@kennispraktijk.nl

Eralt Boers

Eralt Boers

Kwartiermaken, Sportbeleidsontwikkeling, Training/coaching

Telefoon: 06 51 31 83 74
E-mail: e.boers@kennispraktijk.nl