Landelijk onderzoek Buurtsportcoaches

Projecten

Landelijk onderzoek Buurtsportcoaches

Sportorganisaties en scholen met een buurtsportcoach ervaren op scholen en op de sportvereniging een toename in de sportactiviteiten. Zij merken daarnaast dat het ledental van sportorganisaties door de komst van de buurtsportcoach is toegenomen.


ledental toename sportverenigingen door invloed van buurtsportcoaches

Die toename blijkt uit het verdiepingsonderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches dat het Mulier Instituut en Kennispraktijk met subsidie van het ministerie van VWS hebben uitgevoerd. In een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer van dinsdag 21 oktober verwijst Minister Schippers (VWS) naar het verdiepingsonderzoek.

Met subsidie van het ministerie van VWS voerden het Mulier Instituut en Kennispraktijk voor het vierde jaar op rij een lokaal verdiepingsonderzoek in achttien gemeenten uit. In de huidige meting zijn voor het eerst resultaten van de inzet van combinatiefunctionarissen ‘oude stijl’ en buurtsportcoaches ‘nieuwe stijl’ samengenomen. Het onderzoek bestond uit een online vragenlijst onder buurtsportcoaches (n=298) en betrokken organisaties (n=358). Ter verdiepieping zijn er daarnaast vijfendertig groepsgesprekken en tien telefonische interviews met zowel buurtsportcoaches, als met betrokken organisaties gehouden.

Wie hebben meegewerkt?

Marja Leijenhorst

Marja Nieuwenhuis

Buurtsportcoaches, onderwijs, training en advisering

Telefoon: 06 51 31 15 52
E-mail: m.nieuwenhuis@kennispraktijk.nl

Eralt Boers

Eralt Boers

Kwartiermaken, Sportbeleidsontwikkeling, Training/coaching

Telefoon: 06 51 31 83 74
E-mail: e.boers@kennispraktijk.nl

  • Download dit project van Kennispraktijk

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.