Onderzoek Sport op Basisscholen

Projecten

Onderzoek Sport op Basisscholen

Sport op Basisscholen moet er voor zorgen dat meer kinderen goed en voldoende bewegen door de inzet van professioneel geschoolde vakleerkrachten bewegingsonderwijs/ combinatiefunctionarissen.


Het doel van Sport op Basisscholen is de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in Friesland te verhogen en hiermee de gezondheid van kinderen te verbeteren. Hierbij is de vakleerkracht bewegingsonderwijs essentieel. De vakleerkrachten geven kwalitatief goede gymlessen en coachen ook groepsleerkrachten bij het geven van gymles.

Om zicht te krijgen op de effecten van het project en de inzet van combinatiefunctionarissen op de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs en naschoolse sport- en beweegactiviteiten, wordt door Kennispraktijk samen met de Hanze Hogeschool onderzoek gedaan. Aan het einde van het schooljaar 2011-2012 is een 0-meting uitgevoerd op zes basisscholen in Friesland. In het schooljaar 2012-2013 (mei/juni) is een 1-meting uitgevoerd op negen scholen. Wat levert een jaar inzet van vakleerkrachten/combinatiefunctionarissen nu op? De meest opvallende resultaten op een rij:

  1. Uit het onderzoek blijkt dat er op alle deelnemende scholen minder kinderen zitten met overgewicht en obesitas dan tijdens de eerste meting in het schooljaar 2011-2012. Opgemerkt moet worden dat dit niet per se kan worden toegeschreven aan de inzet van vakleerkrachten/combinatiefunctionarissen.
  2. Opvallend is wel dat kinderen op een school met een vakleerkracht/combinatiefunctionaris minder vaak overgewicht en obesitas hebben dan kinderen op scholen zonder vakleerkracht/combinatiefunctionaris.
  3. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen op een school waar onder leiding en/of begeleiding van een professionele leerkracht bewegingsonderwijs wordt gegeven, hoger scoren op hand- en balvaardigheidtesten.
  4. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen op een school met vakleerkracht/combinatiefunctionaris in algemene zin motorisch vaardiger zijn dan kinderen op een school zonder vakleerkracht/combinatiefunctionaris.
  5. Uit het onderzoek blijkt dat tijdens lessen bewegingsonderwijs op scholen zonder vakleerkracht/combinatiefunctionaris meer aandacht is voor algemene zaken zoals groepjes indelen, overgang naar een ander onderdeel en pauzes.
  6. Uit het onderzoek blijkt dat tijdens lessen bewegingsonderwijs op scholen met vakleerkracht/combinatiefunctionaris meer aandacht is voor het toepassen van vaardigheden in een spel of competitieve setting zonder noemenswaardige bemoeienis van de docent.
  7. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen op een school zonder vakleerkracht/combinatiefunctionaris vaker aangegeven dat er geen naschoolse activiteiten zijn of niet weten of er naschoolse activiteiten zijn.

Wie hebben meegewerkt?

Eralt Boers

Eralt Boers

Kwartiermaken, Sportbeleidsontwikkeling, Training/coaching

Telefoon: 06 51 31 83 74
E-mail: e.boers@kennispraktijk.nl

  • Download dit project van Kennispraktijk

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.