Samen aan de slag met waardecreatie

Projecten

Samen aan de slag met waardecreatie

Het team van buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners en combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Almelo heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een team dat sterk bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van het sport- en beweegveld in Almelo. Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt en veel mooie resultaten geboekt. Het team kon echter nog meer kunnen focussen op het onderscheidend vermogen van Sportbedrijf Almelo en nog creatiever in het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en (van daaruit) vernieuwend aanbod. Kennispraktijk heeft voor dit team een tweedaagse verzorgd. Centraal stonden de thema’s ‘Stakeholders, met wie wel en wie niet?’ en ‘Hoe creëer je waarde voor je partners en doelgroepen?’

Johan Steenbergen

Johan Steenbergen

Organisatieontwikkeling, Procesbegeleiding, Training/coaching

Telefoon: 06 23 22 91 15
E-mail: j.steenbergen@kennispraktijk.nl

Eralt Boers

Eralt Boers

Kwartiermaken, Sportbeleidsontwikkeling, Training/coaching

Telefoon: 06 51 31 83 74
E-mail: e.boers@kennispraktijk.nl