Toepasbaar maken van kennis moet je organiseren!

Projecten

Het ontwikkelen van kennis gaat razendsnel, ook in de wereld van sport en bewegen

Lectoraten, universiteiten en kennisintensieve organisaties ontwikkelen kennis, en dat op verschillende manieren. De grote uitdaging is hoe we, vaak in samenwerking, deze kennis toepasbaar maken voor ‘de’ praktijk. Dit toepasbaar maken van kennis of het waarde vermeerderen van kennis wordt wel valorisatie genoemd. Op de Dag van het Sportonderzoek hebben de Radboud Universiteit, Kennispraktijk en Kenniscentrum Sport een workshop gegeven over de wijze waarop valoriseren is te organiseren. Deze workshop steunt op het visiedocument ‘Valoriseren moet je organiseren’. Voor diegene die niet bij deze workshop aanwezig waren, klik hier voor dit interessante document.