Nieuws

Herpositionering combi-coaches gemeente Harderwijk: op weg naar meer gezamenlijkheid

logo combi-coaches Harderwijk actief

Combi-coaches Harderwijk

Sinds medio 2016 is Kennispraktijk betrokken bij de herpositionering van de combi-coaches in de gemeente Harderwijk. Scholen, sportverenigingen en culturele instellingen zijn tevreden over hun werk. Toch blijkt uit evaluaties dat de samenwerking en samenhang onderling beter kan. Ook zouden ze zich nog meer als één groep kunnen presenteren.

Implementatie scenario

Kennispraktijk is gevraagd een aantal scenario’s te schetsen op welke wijze de combi-coaches nog beter gepositioneerd kunnen worden. Op dit moment werken we aan de uitwerking en implementatie van één van de scenario’s. Door middel van verschillende werksessies met:

  • beleidsadviseurs van de betrokken sectoren (sport, gezondheid, welzijn, onderwijs en cultuur)
  • werkgevers
  • combi-coaches

is een breed gedragen visie ontwikkeld. Daarnaast zijn gezamenlijke doelstellingen vastgesteld. Tot slot wordt nu gewerkt aan de zichtbaarheid van de coaches. Dat betekent aandacht voor:

  1. de inbedding van de coaches in lokaal beleid,
  2. het inrichten van een gezamenlijke organisatiestructuur en
  3. het zichtbaar maken van resultaten van de coaches via monitoring, evaluatie en verschillende media.

Hoe is de Buurtsportcoach in uw lokale beleid ingebed?

Neem contact op met Eralt