Nieuws

De impact van sportevenementen

Als gemeente investeert u tijd, geld en moeite in de organisatie van sportevenementen. Maar wat leveren ze eigenlijk op? Door vooraf goed na te denken over de doelstellingen die worden nagestreefd met een evenement, indicatoren vast te stellen en deze ook daadwerkelijk te meten,  kan een hoger rendement behaald worden.

Kennispraktijk voerde volgens WESP richtlijnen in dat kader al de volgende onderzoeken uit:

Bezoekersprofiel, tevredenheid en Economische Impact
Voor de EK Inline Skaten en het triatlon evenement Challenge Amsterdam-Almere werd zicht verkregen op het profiel van de bezoekers (o.a. leeftijd, geslacht, herkomst, groepssamenstelling, opleidingsniveau en werksituatie). We brachten bestedingen van bezoekers in kaart en op basis daarvan werd de economische impact van beide evenementen bepaald. Opdrachtgever Sportservice Flevoland gebruikt deze informatie ter verantwoording richting subsidieverstrekkers, en wil eruit leren voor de organisatie van toekomstige evenementen.

Promotionele waarde
Steeds vaker worden evenementen ingezet ten behoeve van regiomarketing. Het mediabereik en de promotionele waarde spelen dan een belangrijke rol. Voor de NK Marathonschaatsen 2014 volgden we gedurende een maand de aandacht die er voor het evenement was in de geschreven pers, op radio, televisie en internet en via eigen publiciteit. Hieraan werden vervolgens bereikcijfers en een mediawaarde (uitgedrukt als prijs van een vergelijkbare hoeveelheid advertentieruimte) gekoppeld.

Effecten op Imago en identiteit en sportparticipatie
Kennispraktijk adviseerde bij onderzoek naar het effect van de inzet op een aantal kernsporten op het imago en de identiteit van de provincie Flevoland.  In dit onderzoek worden vragen beantwoord als: Wat is het imago van de provincie volgens haar inwoners? Welke sporten passen bij dit imago? Passen de kernsporten bij het imago van rust, ruimte, water en wind, dat de provincie wil nastreven?
Ook werd in dit onderzoek inzicht gegeven in de invloed van de inzet op de kernsporten op de participatie in die sporten.

Bovenstaande onderzoeken werden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de werkgroep Evenementenevaluatie (WESP). Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een fractie van de mogelijkheden die er zijn voor het evalueren van evenementen. Denk bijvoorbeeld ook aan het meten van:

  • Maatschappelijke impact van side events
  • Beleving van evenementen door bezoekers
  • Prognose Economische Impact

Meer weten? Neem contact op met Alien van der Sluis of Egbert Oldenboom

Comments are closed.