Nieuws

Grensoverschrijdend gedrag in de sport en leren van andere sectoren

Binnen het meerjarig programma Veilig Sportklimaat wordt geprobeerd om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. Verschillende strategieën worden gevolgd en verschillende methodieken ingezet. Deze zijn gericht op bewustwording en soms op gedragsverandering en gedragsbehoud. Geprobeerd wordt om een gedragsverandering tot stand te brengen, vooral ook daar waar het gaat om aanpakken van grensoverschrijdend gedrag.

Beïnvloeden grensoverschrijdend gedrag – Leren van andere settings

Beïnvloeden van gedrag – en dus ook van grensoverschrijdend gedrag – is niet alleen actueel binnen de sportwereld, maar ook in tal van andere settings. Gedacht kan worden aan ‘verslavingszorg’, ‘handhaven van de openbare orde’ (b.v. verkeer, gedrag in openbare ruimte’) en ‘criminologie’. Binnen deze settings worden bepaalde modellen of aanpakken aangewend om gedrag te beïnvloeden.

Interessant is te kijken welke aanpakken elders worden gebruikt. Welke omgevingsfactoren zijn belangrijk voor het gebruiken van deze aanpakken? Zijn  er bepaalde (werkzame) principes en zijn die ook zijn te gebruiken in de context van de sport, specifiek in het kader van een veilig sportklimaat? Met een uitgebreide literatuurstudie en gesprekken met experts hopen de onderzoekers van Kennispraktijk en het Mulier Instituut  nieuwe kennis en kunde over het beïnvloeden van gedrag en het tegengaan van grensoverschrijdend te ontdekken en toe te passen binnen de sport.

Heeft u vragen over grensoverschrijdend gedrag binnen de sport in uw gemeente? Stel uw vraag gerust aan Johan, hij denkt graag met u mee wat mogelijke vervolgstappen zijn.