Nieuws

Kennispraktijk breidt aanbod uit naar fitnessbranche

De fitnessbranche is sterk aan verandering onderhevig. Onder andere als het gaat om de veranderende vraag van de sporter ‘als consument’.  Het monitoren van en inspelen op de veranderende wensen en behoeften van klanten is voor fitnessondernemers noodzakelijk om leden te behouden. Kennispraktijk heeft in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot ledenretentie in fitnesscentra. Die kennis passen we toe in de praktijk om inzicht te krijgen in wat er nodig is om retentieverbetering tot stand te brengen.

Kennispraktijk heeft een online onderzoekstool ontwikkeld om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in de tevredenheid en verwachtingen van klanten van fitnesscentra. Hoe werkt dit?

  1. Op maat maken van onze vragenlijst

We maken gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst. Deze gestandaardiseerde vragenlijst is ontwikkeld en getest in samenwerking met fitnessondernemers. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gesloten vragen, zodat resultaten snel inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Daarnaast krijgen de leden op verschillende momenten ruimte om toelichting op hun antwoord(en) te geven. Dit levert meer kwalitatieve informatie op. We passen deze gestandaardiseerde vragenlijst zo aan dat deze goed aansluit op de situatie van het fitnesscentrum.

  1. Versturen van de vragenlijst onder leden

Wanneer er overeenstemming is bereikt over de vragenlijst sturen wij een link naar de vragenlijst die onder de leden verspreid kan worden. Het invullen van de vragenlijst zal gemiddeld slechts 10-15 minuten in beslag nemen. Uit ervaring blijkt dat het responspercentage hierdoor relatief hoog is.

  1. Realtime meekijken

Gedurende de periode dat de vragenlijst openstaat, kan er realtime worden meegekeken. Wij sturen een link toe, waarmee er toegang wordt verkregen tot een online dashboard. De resultaten worden elke minuut geüpdatet en op deze manier wordt er gelijk een eerste indruk verkregen van de resultaten.

  1. Ontvangst van een rapport

Nadat de vragenlijst gesloten is, sturen wij een rapport toe. Hierin worden onder andere tabellen en grafieken van het online dashboard gepresenteerd. Daarnaast kunnen alle open antwoorden worden teruglezen in de bijlagen. Op deze manier wordt snel inzicht verkregen in aanknopingspunten voor verbetering.

  1. Aan de slag!

De uitkomsten van het onderzoek kunnen meteen toegepast worden in de dagelijkse praktijk. Ook hierbij kan Kennispraktijk, indien gewenst, een rol spelen.

  1. Jaarlijkse monitoring

Wanneer er voor wordt gekozen de vragenlijst jaarlijks af te nemen, kunnen wij de resultaten van verschillende jaren tegen elkaar uitzetten. Zie dus in één oogopslag eventuele toe- of afname van tevredenheid op verschillende thema’s.

Heeft u vragen of bent u gewoon nieuwsgierig? Neem dan contact op met Johan Steenbergen (06 – 23 22 91 15, j.steenbergen@kennispraktijk.nl) of Nathalie Daalder (06 – 33 08 15 11, n.daalder@kennispraktijk.nl)

Comments are closed.