Nieuws

Langer in beweging door juiste sportkeuze

Physical Literacy moeten leiden tot ‘een leven lang actief zijn

‘Een leven lang sporten’, de sportieve wens van en voor de Nederlandse bevolking. Dan is het belangrijk om jong te beginnen met sporten. Toch haken veel kinderen al vroegtijdig af. Een veelvoorkomende oorzaak dat kinderen stoppen met sporten is een verkeerde sportkeuze.

De Rijksuniversiteit Groningen heeft eerder de basis gelegd voor dit project en momenteel borduren Stichting Flik-Flak, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Kennispraktijk – Onderzoek, Advies en Training, InnoSportNL en HAN Seneca hier op voort. Sporttalentidentificatie richt zich op een juiste sportkeuze voor kinderen, zodat zij hun hele leven plezier hebben in bewegen. Op basis van testen bij kinderen van 4 tot 8 jaar volgt een advies voor kind en ouders over welke sportgroep geschikt voor hen is. Hoe beter de match, hoe meer plezier een kind beleeft en hoe groter de kans dat hij of zij als sporter een leven lang blijft sporten en misschien zelfs excelleert.

Kenmerken in kaart
Een kind heeft bepaalde lichamelijke en psychische kenmerken die bij kunnen dragen aan betere prestaties of meer succeservaringen in een bepaalde tak van sport. En beter presteren of meer succes betekent ook meer plezier! Lichamelijke kenmerken zijn het meest zichtbaar en meetbaar: een groot gestalte is bijvoorbeeld een kenmerk voor een keeper of een basketballer. Terwijl het uithoudingsvermogen en een lichte lichaamsbouw meer passen bij afstandslopers.

Kinderen worden binnen het project getest op zowel motorische als cognitieve eigenschappen. De motorische tests worden afgenomen tijdens de gymlessen op de basisschool. Voor de test op cognitief niveau vullen kind en ouders samen een vragenlijst in. Op basis van de uitkomsten volgt een advies voor een bepaalde groep sporten die het meest geschikt zijn voor het kind. Ook kunnen op basis van de testen bepaalde motorische achterstanden worden gesignaleerd, zodat een kind vroegtijdig kan worden geholpen bij zijn of haar motorische ontwikkeling.  Acht verschillende sportgroepen zijn opgesteld na uitgebreid onderzoek onder sportcoaches.

Plezier verhoogt de sportparticipatie
‘Plezier van de kinderen staat natuurlijk altijd voorop’, aldus Eralt Boers, projectleider vanuit Kennispraktijk. ‘Wij geloven dat als een kind ervaart dat hij of zij een bepaalde sport goed kan en daar kleine of grote successen in behaald, dat dit het plezier in het bewegen een boost zal geven. Zonder plezier is de kans op afhaken groter. Uiteindelijk willen we met meer kinderen in de juiste sport de sportparticipatie in Nederland verhogen.’
Boers: ‘Beoefent een kind een sport die past bij zijn of haar motoriek en mentaliteit, dan is de kans groot dat ook het talent van het kind naar boven komt. Door kinderen en hun ouders te helpen zal in de toekomst een grotere groep talenten ontstaan binnen verschillende sporten. Allemaal kinderen die hopelijk hun leven lang met plezier blijven sporten.’

Aftrap
Het streven is om in het schooljaar 2015/2016 af te trappen met het project op basisscholen.

Comments are closed.