Nieuws

Onderzoek JOGG – Gezonde Sportkantine

Steeds meer mensen sporten en bewegen, ze kiezen voor een gezonde leefstijl en daar horen ook gezond eten en drinken bij. Ook in de sportkantine is er steeds meer vraag naar een gezondere keuze. Het project De Gezonde Sportkantine stimuleert en helpt sportverenigingen kosteloos bij het aanbieden van de gezondere keuze in sportkantines. De verenigingen krijgen bezoek van een van de sportkantine-adviseurs. Zij begeleiden de verenigingen en voorzien hen van een Starterspakket met informatie en materialen.

Het doel van de Gezonde Sportkantine is om bij sportkantines de gezonde keuze de makkelijke keuze te laten zijn en sportclubs te stimuleren gezonder eten en drinken aan te bieden. Ook zet het project in op de bewustwording dat een gezond aanbod van eten en drinken past bij de sportieve en maatschappelijke functie van de sportvereniging.

Uit cijfers van JOGG blijkt dat zo’n 90% van de verenigingen met een gezonde sportkantine eigenaar is van de betreffende kantine en zelf besluiten kan nemen om al dan niet gezonde voeding in de kantine aan te bieden. Verder blijkt dat het met name pachters, exploitanten en andere commerciële uitbaters zijn die niet de stap maken naar een gezonde sportkantine.  Kennispraktijk gaat onderzoek doen naar de vraag waarom deze groep terughoudend is en handvatten aanreiken hoe JOGG-regisseurs hier mee om kunnen gaan.