Nieuws

Laatste deel verdiepingsonderzoek Sportimpuls door Kennispraktijk en Mulier Instituut

Sportimpuls logo sport en bewegen in de buurt

Sportimpuls verdiepingsonderzoek 2017

Dit voorjaar voeren Kennispraktijk en het Mulier Instituut het laatste deel verdiepingsonderzoek naar lopende en afgeronde sportimpulsprojecten uit. In de voorgaande jaren heeft dit onderzoek veel waardevolle punten opgeleverd om nieuwe projecten goed op weg te helpen. Bijvoorbeeld informatie rondom verloop, borging, succesfactoren en verbeterpunten van andere Sportimpuls projecten. Hiervan kunnen nieuwe projecten natuurlijk leren.

Doe er uw voordeel mee. Neem het rapport door en maak gebruik van de conclusies en tips (zoals hieronder) om uw aanvraag nog beter vorm te geven!

Heel veel succes!

Betrek professionals vanaf het begin van de aanvraag

De Sportimpuls kan veel betekenen voor een gemeente. Sportimpuls-projecten waarbij goed wordt nagedacht over de werving van deelnemers, het behouden ervan en financiële en organisatorische borging, kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de sport- en beweegdeelname van de inwoners van een gemeente. De vraag wordt echter meerdere malen gesteld of een ‘gewone’ sportvereniging hiertoe in staat is. Als een sportvereniging een aanvraag gaat doen, is het belangrijk goed te kijken wie vanuit de vereniging betrokken moet worden en welke kennis, ervaring en achtergrond nodig is om een goede aanvraag te schrijven en het project goed uit te voeren. Professionele ondersteuning lijkt echter onontbeerlijk. Die ondersteuning kan komen van de gemeente, een lokale sportservice of een buurtsportcoach. Deze professionals kunnen verenigingen helpen bij de aanvraag, de uitvoering en zaken die met financiën te maken hebben.

Lees meer in dit nieuwsitem