Nieuws

Seminar: Lokale visie op evenementen

In gemeenten en provincies zien we steeds meer aandacht voor evenementen. Meer dan voorheen wordt de noodzaak groter om te kijken wat dergelijke evenementen nu eigenlijk maatschappelijk en financieel opleveren.

In dit seminar ‘Evenementen: organiseren met een visie’ gaan we hier op in.
Met diverse betrokkenen willen we in dit seminar komen tot een uitwisseling over verschillende elementen van evenementenbeleid die van belang zijn voor uw provincie of gemeente. Onderwerpen die aan de orde zullen komen, zijn:

 • Beleids(ontwikkeling): evenementen, gebieds- en city marketing en andere terreinen
 • Organisatie van evenementen: best practices en tools

We brengen een diverse groep bij elkaar met uiteenlopende expertises: beleidsmakers, organisatoren van evenementen, onderzoeksbureaus en andere betrokken. Doel van deze bijeenkomst is het geven van een aanzet tot dialoog over evenementen en evenementenbeleid. Streven is om met de betrokkenen te komen tot een gemeenschappelijke taal over en visie op evenementen.
We gaan zoveel mogelijk interactief aan de slag en wisselen theorie en praktijk steeds af. Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe een seminar eruit kan zien.

09.00 – 09.15 Inloop
09.15 – 09.45 Welkomstwoord, kennismaking en doelstelling

 • Wie zijn jullie en wie zijn wij?
 • Wat is het belangrijkste doel van deze dag?

09.45 – 10.30 Uiteenlopende en gezamenlijke belangen bij evenementen

 • Welke belangen hebben de organisator, de gemeente/provincie en het bedrijfsleven?
 • Welke belangen zijn ‘gedeeld’ en welke lopen uiteen?
 • Hoe en waar vind je elkaar?

10.30 – 11.45 Wesp gereedschapskist/instrumentarium

 • Impact analyses
 • Good practices
 • Plenaire discussie relevantie richtlijnen voor werkgebied

11.45 – 12.45 Pauze

12.45 – 14.15 Evenementen: organiseren met een visie

 • Destinatiemanagement
 • Strategie (sport-) evenementen

14.15 – 15.45 Casus
15.45 – 16.00 Evaluatie en afsluiting

Comments are closed.