Nieuws

Een succesvolle sportimpulssubsidieaanvraag: hoe doe je dat?

sportimpulssubsidieaanvraag afbeelding sportimpulsproject

Een succesvolle sportimpulssubsidieaanvraag

Wat zijn nu de factoren die de kans op een succesvol project groter maken? Wat kan geleerd worden van de reeds gestarte projecten uit de ronde 2012 en 2013? Het Mulier Instituut en Kennispraktijk hebben hierover gerapporteerd in het najaar van 2014. Naar aanleiding van de rapportage is het artikel ‘Een succesvolle sportimpulssubsidieaanvraag: hoe doe je dat?’geschreven.

Onderzoek als basis

Tussen 2013 en 2017 voeren het Mulier Instituut en Kennispraktijk verdiepende studies uit naar de Sportimpuls. De Sportimpuls is een subsidieregeling waarbij lokale sport- en beweegaanbieders worden ondersteund bij het opzetten van activiteiten. Deze activiteiten moeten als doel hebben om met name inactieve mensen meer te laten sporten en bewegen. In de tweede kwalitatieve studie (Cevaal en Boers, 2014) is, vanuit het perspectief van de lokale projectleiders en de samenwerkingspartners uit de rondes 2012 en 2013 (inclusief Kinderen op Sportief Gewicht), gekeken naar de voortgang van de activiteiten en naar de succes- en faalfactoren.

Lees zelf de belangrijkste succesfactoren

In het artikel ‘Een succesvolle sportimpulssubsidieaanvraag: hoe doe je dat?’ in SPORT Bestuur en Management worden vier belangrijke succesfactoren besproken. Lees hier het artikel.

Wilt u meer informatie over deze training, neem dan contact op met Eralt Boers (e.boers@kennispraktijk.nl, 06 51 31 83 74).

Comments are closed.