Nieuws

Training ‘De nieuwe sportprofessional’

De maatschappij verandert in snel tempo. Van professionals als buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners en combinatiefunctionarissen wordt verwacht dat ze mee veranderen. De rollen die deze nieuwe sportprofessional moet kunnen vervullen zijn onder andere die van ondernemer, verbinder, procesondersteuner en aanjager. Hij moet samen met andere organisaties ambities realiseren. Dat betekent uitgaan van het creëren van waarde, samenwerken, belanghebbenden bij elkaar brengen, processen begeleiden en streven naar duurzame verandering en effecten.

Na het volgen van deze training zijn de deelnemers beter in staat om in hun nieuwe rol te denken, te handelen en daarbij de juiste instrumenten in te zetten. Ze zijn pro-actiever, meer gericht op behoeften vanuit het werkveld, weten uiteenlopende belangen bij elkaar te brengen en stimuleren en inspireren anderen tot effectievere samenwerking. Dit zijn de opbrengsten na afloop van de training:

  1. De deelnemers kunnen pro-actief inspelen op kansen die zich voordoen in het werkveld van sport en bewegen
  2. De deelnemers zijn in staat in te denken en handelen vanuit het creëren van waarde voor andere organisaties
  3. De deelnemers kunnen na afloop van de training een proces tussen partijen leiden
  4. De deelnemers kunnen na afloop van de training een stakeholder-analyse uitvoeren, zowel op schrift als door middel van systeemopstellingen
  5. De deelnemers hebben na afloop van de training kennis van en zicht op verschillende manieren van samenwerken
  6. De deelnemers kunnen na afloop van de training de specifieke vormen van samenwerking toepassen op de eigen werksituatie
  7. De deelnemers hebben kennis over de verschillende manieren waarop borging kan worden gerealiseerd
  8. De deelnemers hebben zicht op aspecten van (eigen) gedrag leidend tot effectieve en duurzame samenwerking en vertrouwensrelaties

Klik hier voor de flyer met bovenstaande informatie over de training De nieuwe sportprofessional

Wilt u meer informatie over deze training, neem dan contact op met Johan Steenbergen j.steenbergen@kennispraktijk.nl, 06 – 232 291 15).

Comments are closed.