Nieuws

Van beleid naar een breed gedragen uitvoeringsplan

Onlangs is Johan gestart met ondersteuning van de gemeente Hoogeveen bij het opstellen van een uitvoeringsplan ‘Sport & Bewegen’ . De gemeente Hoogeveen streeft ernaar dat alle inwoners naar vermogen deelnemen aan sociaal-maatschappelijke activiteiten, waaronder sport en bewegen. Vanuit dit streven is het belangrijk dat mensen plezier beleven aan sport- en beweegactiviteiten, een gezonde/actieve leefstijl wordt bevorderd en een hoge deelname is aan sport- en beweegactiviteiten. Om dit te realiseren moeten de ambities en het beleid worden vertaald naar een concreet uitvoeringsplan.

Dit uitvoeringsplan moet in ieder geval leiden tot een:

  • door het werkveld – de maatschappelijke organisaties – gedragen uitvoeringsplan;
  • een samenhangend plan bestaande uit een clustering van projecten binnen verschillende programmalijnen;
  • een concreet beeld van samenwerkingspartners (stakeholders) die op een bepaalde manier bijdragen aan de uitvoering;
  • een stappenplan met in te zetten effectieve interventies.

De gemeente Hoogeveen wil uitdrukkelijk op een interactieve wijze toewerken naar dit uitvoeringsplan sport en bewegen. Dit sluit naadloos aan op de belangrijkste principes van Interactieve Beleidsontwikkeling (IBO) waarvoor Kennispraktijk in een nabij verleden tools voor heeft ontwikkeld en die goed zijn in te zetten binnen deze opdracht. Deze interactieve werkwijze om tot een uitvoeringsplan te komen moet bijdragen aan een toekomstgerichte houding van alle betrokken partijen. Het proces bestaat steeds uit interactieve sessies met het werkveld alsook met interne beleidsmedewerkers van de gemeente die ervoor moeten zorgen dat er uiteindelijk een uitvoeringsplan ‘Sport & Bewegen’ ligt waarvoor breed draagvlak bestaat, zowel op het niveau van uitvoering als op beleidsniveau.

Wil je meer weten over de opzet van dit traject dan kan Johan je daar meer over vertellen.